Sukces naszego absolwenta

Tomasz Bochacik otrzymał stypendium za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018, które przyznał minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Rektorzy uczelni z całej Polski nadesłali do resortu nauki ponad 1800 wniosków o przyznanie stypendium. W tym roku akademickim wyróżniono 645 studentów oraz 78 doktorantów.
Serdecznie gratulujemy!