Samorząd uczniowski

 Chcemy aby uczniowie zżyli się bardziej ze szkołą i sobą nawzajem, realizowali swoje pasje, a życie  szkolne było urozmaicone.

Przewodniczący:    Karolina Duda
Z-ca przewodniczącego:     Agnieszka Pietrzak
Sekretarz:     Marzena Żmuda
Skarbnik:     Anna Przybyło

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Plany na I semestr roku szkolnego 2017/2018.

 • Chrzest klas pierwszych.
 • Noc gier i filmów.
 • Obsługa fotograficzna imprez szkolnych.
 • Kontynuacja dnia kolorów.
 • Dzień słodkości.
 • Dzień zdrowego odżywiania.
 • Mikołajki.
 • Konkurs na „najładniejszą klasę Bożonarodzeniową”.
 • Gazetka szkolna.
 • Finał konkursu „zdjęcia nauczycieli z dzieciństwa”.
 • Rozpropagowanie koszulek romerowskich.
 • Prowadzenie szkolnych mediów społecznościowych.
 • Przeprowadzenie powszechnych wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

 

„Samorządna szkoła powinna być jak drużyna sportowa: wygrać można tylko wtedy, gdy grają wszyscy, a nie tylko gwiazdy. (…) W samorządnej szkole nie tylko się błyszczy, nie tylko jest się podziwianym, ale trzeba pracować, i to nie dla siebie, lecz dla innych. ”             J. Radziewicz